Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Ločevanje proteinov.