Področje uporabe:

Raziskovalna oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

PREKAJEVALNA KOMORA ZA MESO

Cenik za uporabo

20 €/h