Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna zunanjim uporabnikom po dogovoru z odgovorno osebo opreme. Obvezna je vnaprejšnja rezervacija termina.

Namembnost opreme

Sistem zaznava čas trajanja fluorescence različnih molekul v časovnem okviru vse od pikosekund do milisekund. Sistem je opremljen z lasersko diodo, ki omogoča ekscitacijo pri valovni dolžini 395 nm (+/- 10 nm), ter detektorjem z možnostjo zaznave fotonov valovnih dolžin 250-850 nm. Z napravo je možno časovno spremljati tudi prenose energije z resonanco fluorescence (FRET) med različnimi fluorofori. Z meritvami življenjskih dob fluorescence ta naprava omogoča fotofizikalno zaznavo sprememb nano-okolja fluoroforov (viskoznosti, pH, polarnosti) in s tem analizo molekulskih interakcij ter tudi konformacijske spremembe makromolekul. Naprava je primerna za analizo tekočih vzorcev v različnih namenskih kivetah, z možnostjo natančnega nadzora temperature.

Cenik za uporabo

Cena za izkušenega uporabnika znaša 80 EUR/h (brez operaterja) oziroma 120 EUR/h (z operaterjem).