Številka pogodbe:

I0-0022-0481-0481-03

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vodja projekta na BF:

Čadež Neža

Spletna stran projekta:

Povezava

V Zbirki industrijskih mikroorganizmov (ZIM) danes ohranjamo več kot 4200 mikroorganizmov, ki smo jih sistematično izolirali v zadnjih 30 letih iz tradicionalnih slovenskih živil, surovin iz katerih le-te pridobivamo, ter iz naravnih habitatov Slovenije. Na področju raziskovalnega in razvojnega dela se osredotočamo na izolacijo in karakterizacijo kvasovk, mlečnokislinskih bakterij, patogenov, ki se prenašajo s hrano in lesnih gliv. Poleg izdaje mikroorganizmov so glavni cilji zbirke podpora znanstveno-raziskovalnemu delu, izraba biotske raznovrstnosti za razvoj novih bioprocesov in podpora učnemu procesu rokovanja z mikroorganizmi na različnih stopnjah izobraževanja. Večino sevov Zbirke industrijskih mikroorganizmov smo identificirali s sodobnimi molekularno-biološkimi metodami, izmed katerih smo se v zadnjih 10 letih osredotočili na sekvenciranje informativnih regij DNA, katere zaporedja so na voljo tudi prek spletnega kataloga.

Zbirka ZIM predstavlja infrastrukturno podporo za različne skupine mikroorganizmov in ob strokovnih analizah svetujemo o težavah s področja mikrobiologije in živilske tehnologije. Ponuja različne storitve, vključno z identifikacijo, karakterizacijo kultur in sprejem kultur za javni ali varni depozit.