Urša Femec

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 8. 9. 2022 ob 12:45 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Analiza vsebnosti mineralov in njihove biodostopnosti v superživilih

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentorica:      prof. dr. Katarina Vogel Mikuš     

Član:

doc. dr. Jernej Ogorevc