Petra Jelovšek

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 29. 9. 2022 ob 10:00 v prostoru 'A10 - oddelek za agronomijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Bioinformacijska analiza ohranjenih regij pri sesalcih

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentorica:      prof. dr. Tanja Kunej                  

Recenzent:        prof. dr. Peter Trontelj