Monika Jelovčan

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 6. 10. 2022 ob 08:30 v prostoru 'Ž4 - Oddelek za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Določitev krvne skupine in podskupine ABO z novimi metodami na kliničnem primeru

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentor:          izr. prof. dr. Uroš Rajčević

Somentor:      dr. Tadeja Dovč Drnovšek                      

Recenzent:     prof. dr. Jernej Jakše