Grafika_posvet tla

Posvet z naslovom Regenerativno kmetijstvo – tla so temelj bo potekal v sredo, 23. novembra 2022, v Dvorani prof. dr. Janeza Hribarja. Posvet se bo pričel ob 10.00 z nagovori organizatorjev in predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter zaključil ob 14.00 s splošno razpravo udeležencev. 

 

Vsebina posveta

Posvet bo tesno povezan z dokument EASAC, Sveta evropskih akademij za znanost, Regenerative agriculture in Europe; A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies ter aktivnosti EU programa EJP Soil in SZOK
Na posvetu Regenerativno kmetijstvo – tla so temelj bodo predavatelji in razpravljavci oblikovali odgovore oziroma rešitve na naslednja vprašanja

  • Katere probleme lahko reši ohranitveno/regenerativno kmetijstvo?
  • Kaj je treba regenerirati (obnoviti) in vzdrževati?
  • Kakšen agronomski in agro-gozdarski pristop/dejavnost bo omogočil ali olajšal regeneracijo/ohranjanje tal, agroekosistema in družbe?
  • Ali je mogoče ta pristop vključiti v agronomske (gozdarske) prakse, ki bodo v danem okolju ekonomsko in družbeno upravičene?
  • Katere politične, družbene in gospodarske sile bodo spodbujale uporabo novih agronomskih praks?
  • Prednosti in omejitve namakanja v Sloveniji

 

Program posveta 

10:00 – 10:15            Uvodni pozdravi SAZU, MKGP, BF 

10:15 – 10:25           Franc Lobnik, podpredsednik Sveta za varovanje okolja, SAZU: Cilji posveta in moderiranje posveta 

10:25 - 10:50            Rok Mihelič. BF: Predstavitev dokumenta EASAC Regenerative_Agriculture in razmere v Sloveniji. Kmetijske regenerativne prakse v različnih agro—ekosistemih; povezava rastlinske pridelave z živinorejo 

10:50 - 11:05            Luka Juvančič, BF: Prispevek (in domet) regenerativnega kmetijstva k zagotavljanju dolgoročne prehranske varnosti Slovenije  

11:05 - 11:20            Petra Božič, MKGP: Regenerativno kmetijstvo in kmetijska politika 

11:20 - 11:35            Marina Pintar, BF: Trajnostno gospodarjenje z vodo v rastlinski pridelavi v Sloveniji 

11:35 - 11:50            Marko Zupan, BF: Gospodarjenje s tlemi in lastnosti tal   

11:50 - 12:10            Odmor za kavo  

12:10 – 12:25            Marjetka Suhadolc, BF: Izzivi in priložnosti za povečanje biotske pestrosti tal v agro-ekosistemih

12.25 - 12:40             Helena Grčman, BF: Rodovitnost in ranljivost kmetijskih tal v Sloveniji 

12:40- 12:55              Mario Lešnik, FKBV: Regenerativni ukrepi za zajezitev erozije tal v Sloveniji 

12:55 – 13:10            Mario Lešnik, FKBV: Kako regenerativno kmetovati in varovati rastline ob strogi restrikciji fitofarmacije v EU? 

13:10 - 13:25             Denis Stajnko, FKBV: Ekološki odtisi različnih sistemov kmetovanja 

13:25 – 13:40            Primož Simončič in Aleksander Marinšek, GIS: Agroforestry in pomen sistema za krajino in kakovost tal 

13:40 – 14:00            Generalna diskusija  

 

Prijave 

Prijave na e naslov doc. dr. Rok Mihelič,

 

Posvet Regenerativno kmetijstvo_Vabilo in program

 

Program EJP SOIL

Program EJP SOIL se izvaja pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glavni cilj EJP SOIL je ustvariti ugodno okolje za povečanje prispevka kmetijskih tal k ključnim družbenim izzivom, kot so prilagajanje in ublažitev podnebnih sprememb, trajnostna kmetijska proizvodnja, zagotavljanje ekosistemskih storitev ter preprečevanje in obnova propadanja zemljišč in tal. Program cilje pa uresničuje s pomočjo samostojnih ali pridruženih projektov.

V Sloveniji je v okviru programa ustanovljeno Nacionalno stičišče za tla, v katerem sodelujejo ključni deležniki z gospodarstva, kmetijske svetovalne službe, kmetovalcev, raziskovalnih institucij, snovalcev politik in odločevalcev. Doc. dr. Rok Mihelič je pojasnil vlogo stičišča: »V okviru stičišča predstavljamo rezultate projektov. Glavni namen stičišča je podajanje predlogov novih raziskav in potrebnih tehnoloških rešitev.« Vodja stičišča je dr. Jože Ileršič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več informacij na povezavi

 

Vljudno vabljeni!