Raziskava s skladiščnimi škodljivci v Laboratoriju za fitomedicino
Raziskava s skladiščnimi škodljivci v Laboratoriju za fitomedicino.

Prvi avtor članka z naslovom »Changes in the distribution and pest risk of stored product insects in Europe due to global warming: Need for pan-European pest monitoring and improved food-safety« je dr. Cornel Adler iz Inštituta Julius Kühn v Berlinu. Med soavtorji pa je tudi raziskovalec in profesor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Stanislav Trdan, predstojnik Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo Oddelka za agronomijo. Prof. dr. Stanislav Trdan s svojim predanim raziskovalnim delom in razvojem področja zatiranja skladiščnih škodljivcev v Sloveniji močno vpet tudi v raziskovalno in strokovno delo v mednarodnem prostoru, tako s sodelovanjem v mednarodnih raziskavah kot na strokovnem področju z organizacijo mednarodnih strokovnih konferenc. 

Močan pojav skladiščnih žuželk navadno spremlja tudi plesnenje žita (levo)
Močan pojav skladiščnih žuželk navadno spremlja tudi plesnenje žita (levo).

V članku so avtorji pripravili pregled dejavnikov, ki vplivajo na širjenje skladiščnih škodljivcev v doslej za njih manj ustrezna območja, med dejavnike pa so uvrstili tudi podnebne spremembe. Prof. dr. Stanislav Trdan je pojasnil: »Skladiščni škodljivci se v zadnjem obdobju širijo proti severu, kar lahko z globalnim segrevanjem in drugimi ekstremnimi vremenskimi razmerami negativno vpliva na svetovno prehransko varnost, zlasti pri zagotavljanju dobrin, ki so bistvenega pomena za prehrano ljudi.« Posebej je opozoril, da postajajo skladiščni škodljivci pri povečevanja svetovnega prebivalstva eno od gospodarsko najpomembnejših skupin rastlinskih škodljivcev.

Žito Med skladiščenjem je žito izpostavljeno različnim skladiščnih škodljivcem (slika z vabljenega predavanja »Škodljivci skladiščenih žit«, ki je imel prof. Trdan 12.1.2023 za delavce v podjetju Žito d.o.o.) 

Deset evropskih raziskovalcev, ki so vodilni na področju zatiranja skladiščnih škodljivcev v domačih državah - Češki, Grčiji, Hrvaški, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Sloveniji, Srbiji, Španiji in Turčiji – je v vodilni specializirani znanstveni reviji za področje zatiranja skladiščnih škodljivcev - reviji Journal of Stored Products Research - v maju 2022 objavilo izvirni znanstveni članek, ki je novembra/decembra 2022 prejel dovolj citatov, da se je uvrstil med 0,1 % najodmevnejših člankov na področju znanosti o rastlinah in živalih (Plant & Animal Science). Gre za t.i. »hot-paper« (način vrednotenja ISI Web of Science), ki so kot zelo pomembni prepoznani kmalu po objavi. 

V zanje optimalnih razmerah imajo hrošči iz rodu Sitophilus izjemen razmnoževalni potencial
V zanje optimalnih razmerah imajo hrošči iz rodu Sitophilus izjemen razmnoževalni potencial.

Raziskovalci v članku opozarjajo tudi, da so raziskave skladiščnih škodljivcev oziroma na področju zatiranja skladiščnih škodljivcev slabše finančno podprte kot raziskave škodljivcev na prostem ali v rastlinjakih. Z globalnim segrevanjem, pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi in drugimi razmerami pa je tudi pomen znanja tudi na področju zatiranja skladiščnih škodljivcev vse večji. Raziskovalci so podali pobudo, da se področje enotno spremlja in preučuje za celotno območje Evrope, da se raziskave podprejo tudi s programi varnosti hrane ter da se za območja, ki so nagnjena k kmetijski nestabilnosti, zagotovijo večja skladišča hrane. Raziskovalci so tudi predlagali, da se uredi manjkajoči status karantenskih škodljivcev za najpomembnejše skladiščne invazivne škodljivce, kakršen je na primer indijski žitnik / Trogoderma granarium. Vse to je potrebno ponovno oceniti in pretehtati predvsem za zagotavljanje prehranske varnosti, tudi v primeru trajnih dobrin, ki so temeljnega pomena za prehrano ljudi. 

Indijski žitnik
Indijski žitnik (Trogoderma granarium) predstavlja za Evropo veliko grožnjo pri skladiščenju žit in zanj avtorji članka predlagajo pridobitev statusa karantenskega škodljivca v EU (slika z vabljenega predavanja »Škodljivci skladiščenih žit«, ki je imel prof. Trdan 12.1.2023 za delavce v podjetju Žito d.o.o.)