sprejem_brucev.jpg

 

Sprejem študentov novincev oziroma brucev na Biotehniški fakulteti UL bo potekal v ponedeljek, 2. oktobra 2023, v Dvorani prof. dr. Janeza Hribarja v stavbi dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (prva stavba, pritličje), na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani po navedenem razporedu: 

ob 9.00 uri: 

- univerzitetni študijski programi 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija, Kmetijstvo – zootehnika, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Krajinska arhitektura

- visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija in hortikultura, Kmetijstvo – živinoreja, Gozdarstvo    

ob 10.00 uri: 

- univerzitetni študijski programi 1. stopnje Biologija, Biotehnologija, Mikrobiologija, Lesarstvo, Živilstvo in prehrana     

- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Lesarsko inženirstvo

Po končanem protokolarnem delu se bo seznanitev za študente z vsemi aktualnimi informacijami odvijala na oddelkih.     

 

Sprejem študentov novincev oziroma brucev na Univerzi v Ljubljani pa bo potekal v okviru tradicionalne prireditve Pozdrav brucem 2023, ki bo prav tako v ponedeljek, 2. oktobra 2023, med 16. in 20. uro na Kongresnem trgu. Svečana otvoritev novega študijskega leta, ki ga bodo kot je to že običajno otvorili župan Mestne občine Ljubljana in rektor ter dekani oz. dekanje članic UL bo ob 17. uri.

 

Začetek predavanj

Začetek predavanj za študente 1. letnikov 1. stopnje je v torek, 3. oktobra 2023, za ostale študente pa se pedagoški proces prične v ponedeljek, 2. oktobra 2023, po urniku, ki je objavljen na spletni povezavi.