8:00    JERNEJŠEK Rok Martin (vsš I.)
Pregled upravljanja divjega prašiča (Sus scrofa) v Ptujsko-Ormoškem lovskoupravljavskem območju
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman

 

8:45    RAKOVEC Tinkara (uni I.)
Učinkovitosti dveh različnih vab za spremljanje borovih strženarjev (Tomicus spp.)

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

9:30    DROLC Miha (vsš I.)
Tkivna zgradba živih panjev navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) in navadne jelke (Abies alba Mill.)

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentorica diplomskega dela:    doc. dr. Helena Šircelj
Somentorica diplomskega dela:    dr. Jožica Gričar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman

 

10:15    ŠTERN Helena (uni I.)
Vpliv velikosti vzorca inventurnih ploskev na zanesljivost ocene stopnje objedenosti gozdnega mladja: primer lovišča Peca-Mežica

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni