MOSAIC_Logo_Standard_medium.png

Program

 • Interreg Alpine Space
 • Trajanje: 36 mesecev (1. november 2022 – 31. oktober 2025)
 • 12 projektnih partnerjev iz 6 evropskih držav: Slovenija, Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Švica
 • Vodilni partner:  National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE), Francija
 • Slovenska partnerja: Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije
 • Vodja projekta na UL: izr. prof. dr. Milan Kobal

IMG_0297.JPG

Opis projekta

Podnebne spremembe so nedvomno odgovorne za porast naravnih motenj in ekstremnih vremenskih dogodkov, ki negativno vplivajo na gozdove v alpskem prostoru, tudi v Sloveniji. Ti dogodki so pogosto posledica kombinacije več naravnih pojavov, ki se lahko pojavijo hkrati (suša, vetrolomi, degradacije podlubnikov, itd.), povzročajo škodo in s tem zmanjšujejo pozitivne učinke gozdov. Z raziskovanjem teh dogodkov želimo dobiti popolno oceno tveganj, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Zdravi in stabilni gozdovi zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, ki podpirajo človeško blaginjo in igrajo ključno vlogo pri blažitvi  posledic podnebnih sprememb. Zato je trajnostno gospodarjenje z gozdovi za odporne in stabilne gozdove ključnega pomena za obvladovanje tveganj povezanih s podnebnimi spremembami. To je še posebej pomembno v alpskem prostoru, kjer imajo gozdovi poudarjeno zaščitno in varovalno vlogo.

Photo_6553602_DJI_2_jpg_6458916_0_202172911284_photo_original.jpg

V okviru projekta MOSAIC se bodo zbirali podatki o preteklih naravnih nesrečah in izračunali njihovi trendi. Pripravili se bodo modeli, ki bodo prikazovali kakšen vpliv imajo takšni dogodki na gozdne ekosisteme. S pomočjo demonstracijskih ploskev in integracijskih forumov se bodo širili rezultati in pomen projekta. Glavni izdelek bo katalog ekosistemskih rešitev za zmanjšanje tveganja naravnih nesreč v varovalnih gozdovih, z namenom da vzgojimo stabilne gozdove, ki so odporni na posledice podnebnih sprememb.

IMG_1234.JPG

Predvideni rezultati projekta

 • Modeli za analizo vplivov vzajemnega delovanja podnebno pogojenih dogodkov na varovalne gozdove v alpskem prostoru
 • Katalog ekosistemskih rešitev za zmanjšanje tveganja vzajemnega delovanja podnebno pogojenih dogodkov v varovalnih gozdovih
 • Prvi spletni GIS atlas vpliva podnebnih sprememb v alpskem prostoru

IMG_5897.JPG

Partnerji v projektu

 • National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE), FR
 • French National Forest Service, FR
 • University of Torino, IT
 • University of Padova, IT
 • Veneto Region, IT
 • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape Austria, AT
 • International Institute for Applied Systems Analysis, AT
 • University of Ljubljana, SLO
 • Slovenia Forest Service, SLO
 • Bern University of Applied Sciences / HAFL, CH
 • Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, CH
 • University of Göttingen, DE

IMG_9245.jpg