Številka pogodbe:

I0-0022-0481-0481-08

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vodja projekta na BF:

Klopčič Matija