Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Sicris:

https://www.sicris.si/public/jqm/equ.aspx?lang=slv&opdescr=equipSearch&opt=2&subopt=800&code1=equ&code2=nameadvanced&psize=10&hits=5&page=1&count=5&id=3002&slng=slv&search_term=name%3dkromatografski+sistem+and+stat%3d+and+package%3d&order_by=

Namembnost opreme

Čiščenje in izolacija proteinov.