Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

ekstrakcija s trdno fazo

Cenik za uporabo

20 €/h