Biotehnologija

Komisija za študij 1. in 2. stopnje: 

, predsednik ŠK
izr. prof. dr. Jana Murovec
prof. dr. Katarina Vogel Mikuš
doc. dr. Jernej Ogorevc
doc. dr. Minja Zorc
doc. dr. Polonca Štefanič

Naslov za oddajo prošenj in vlog (referat):

Tutorstvo na biotehnologiji:

Mentorji letnikov na 1. stopnji (BSc)
  1. letnik BSc: doc. dr. Iztok Prislan
  2. letnik BSc: prof. dr. Ines Mandić-Mulec
  3. letnik BSc: prof. dr. Peter Dovč
        
Mentorji letnikov na 2. stopnji (MSc)
  1. letnik MSc: prof. dr. Hrvoje Petković
  2. letnik MSc: prof. dr. Mojca Narat·        
 

Učitelj koordinator 

Tutorji študenti v letu 2020/21:
Koordinator tuturjev študentov:

Miona Kovachevikj , koordinatorica za tuje študente: 

Tutorji študenti:

Nuša Avgustinčič 

Eva Žejn 

Matea Matov  (za tuje študente)

Mednarodne izmenjave


Koordinatorica za izmenjave v okviru programa Erasmus za biotehnologijo:

 

Karierni center
Vodja: