Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 17.10.2022 udeležil slavnostne akademije ob 75-letnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in fakulteti vročil zahvalo predsednika Republike Slovenije za spodbujanje zavedanja o pomenu naravnih virov in trajnostnega ravnanja z njimi. Zahvalo je v imenu fakultete sprejela dekanja prof. dr. Marina Pintar.

Podeljena so bila tudi priznanja za posamezna področja, ki jih pedagoško in raziskovalno pokriva Biotehniška fakulteta.

Za področje gozdarstva je bilo priznanje Biotehniške fakultete podeljeno gozdarju Jožetu Prahu z naslednjo utemeljitvijo:

Inženir gozdarstva Jože Prah je vsestransko aktiven gozdarski strokovnjak, ki je vedno pripravljen na sodelovanje in pomoč pri številnih dejavnostih, povezanih z gozdom in gozdnim prostorom. Posebej ga odlikuje družbena angažiranost, ki se kaže v vrsti projektov za promocijo gozdarstva ter socialnih vlog gozda. Je neutrudni promotor sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Posebej ga odlikuje skrb za gospodarjenje z zasebnimi gozdovi ter razvoj umne rabe lesa. Zaveda se pomena inovativnosti in prenosa sodobnih znanj v prakso ter sodelovanja lastnikov gozdov in širše javnosti za zagotavljanje trajnosti gozdov. Je predsednik komisije za Evropske pešpoti v Sloveniji, predsednik Društva oglarjev Slovenije, predstavnik naše države v Evropski zvezi oglarjev, ustanovni član Društva za razvoj slovenskega podeželja in Slovenskega ekološkega gibanja in član upravnega odbora organizacije Pro Silva Slovenija.

Pri prenosu znanja je Jože Prah zlasti dejaven v študijskih krožkih, znanje prenaša na stanovske kolege, na mladino ter na bodoče gozdarske strokovnjake. Zavzeto sodeluje pri pripravi in izvedbi terenskega pouka Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in pri tem tudi na študente prenaša svojo neizmerno energijo in entuziazem. Z Biotehniško fakulteto redno sodeluje tudi pri različnih oblikah promocije gozdarstva.

Jože Prah pri vseh svojih aktivnostih vedno poudarja pomen gozda, njegovega razvoja, varovanja in življenja z njim. Za kolega Jožeta Praha gozdarstvo ni samo poklic, ampak poslanstvo.

 

1.jpg

 2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg