Gozdarstvo

Dodatni rok za zagovor diplomskih in magistrskih nalog

Dodatni rok za zagovor diplomskih in magistrskih del bo konec septembra.

Rok za oddajo vezanih diplom je 17. 9. 2021.

Dodatni rok za zagovor je namenjen predvsem tistim, ki bi se želeli v letu 2021-22 vpisati na doktorski študij. Vsekakor pa je ta rok prepozen za tiste, ki se želite vpisati na magistrski študij.

 

Strokovna praksa za študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študija

Strokovna praksa v študijskem letu 2020/21 poteka od 4.10.2021 do 15.10.2021 v gospodarski družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) ter na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) od 18.10.2021 do 5.11.2021.

Koordinator strokovne prakse je , dipl.inž.gozd.

 

Od 8. 3. 2021 naprej:

  • Vse pedagoške obveznosti potekajo po urniku.
  • Predavanja, seminarji in seminarske vaje potekajo na daljavo v živo.
  • Laboratorijske vaje potekajo na lokaciji v živo, hibridno ali na daljavo v živo. O podrobnostih izvedbe in potrebnih povezavah vas bo pravočasno obvestil predavatelj ali asistent.
  • Terenski pouk se izvaja na lokaciji v živo tako, kot je načrtovano in po obstoječih urnikih. Pri tem je potrebno dosledno upoštevanje priporočil NIJZ.
  • Redno spremljate sporočila in navodila v e-učilnici (ŠIS, Moodle).

 

Povezave za izvajanje pedagoškega procesa na daljavo v živo vam bodo sporočili profesorji ali asistentje preko ŠIS ali Moodle.

 


Uporabne povezave:

 


Predvideni datumi zagovorov zaključnih del:

Roki za oddajo in zagovor diplomskih in magistrskih del v letu 2021

ZAGOVOR ROK ZA ODDAJO
29. 1. 2021 15. 1. 2021
12. 2. 2021 29. 1. 2021
9. 4. 2021 26. 3. 2021
18. 6. 2021 4. 6. 2021
9. 7. 2021 24. 6. 2021
17. 9. 2021 3. 9. 2021
zagovor v oktobru 30. 9. 2021
26. 11. 2021 12. 11. 2021
17. 12. 2021 3. 12. 2021

 


Mentorji letnikov za študijsko leto 2020/21

Senat Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je sprejel sklep, da se za mentorje letnikov imenuje:

LETNIK MENTOR E-POŠTA
1. letnik UNI prof. dr. Maja Jurc maja.jurc@bf.uni-lj.si
2. letnik UNI izr. prof. dr. David Hladnik david.hladnik@bf.uni-lj.si
3. letnik UNI prof. dr. Jurij Diaci jurij.diaci@bf.uni-lj.si
1. letnik VSŠ doc. dr. Milan Kobal milan.kobal@bf.uni-lj.si
2. letnik VSŠ prof. dr. Igor Potočnik igor.potocnik@bf.uni-lj.si
3. letnik VSŠ doc.dr. Jurij Marenče jurij.marence@bf.uni-lj.si
1. letnik MSc prof.dr. Janez Krč janez.krc@bf.uni-lj.si
2. letnik MSc prof. dr. Klemen Jerina klemen.jerina@bf.uni-lj.si

 

 


Tutorji študenti v študijskem letu 2020/21

TUTOR – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
Jaka Križaj
e-pošta: jk4043 (at) student.uni-lj.si

TUTOR – VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ
Miha Drolc
e-pošta: md8036 (at) student.uni-lj.si

TUTOR – TUJI ŠTUDENTI
Nikolina Mencin
e-pošta: nm6920 (at) student.uni-lj.si