Živilstvo

 

 

Referat za študij živilstva in prehrane

ga. Nina Kastelic
E:
T: 01 320 37 02

Uradne ure za študente so od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure.

 

Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za živilstvo (živilstvo in prehrana)

- izr. prof. dr. Barbara Jeršek – predsednica, 
- izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj,
- prof. dr. Blaž Cigić,
- izr. prof. dr. Tomaž Polak,
- izr. prof. dr. Tomaž Požrl,
- doc dr. Tanja Pajk Žontar,
- študentka Anja Godič.

 

Pregled zaključnih pisnih izdelkov

Navodila za pripravo diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti

ŽIVILSTVO IN PREHRANA, 1. stopnja 

Povzetek pravil za izvedbo diplomskega dela za študente Živilstva in prehrane - .pdf (sprejeto na Senatu Oddelka za živilstvo, 14. 11. 2016, zadnja sprememba 6. 11. 2018)
Predloga za izdelavo diplomskega dela
Povzetek pravil za izvedbo diplomskega seminarja za študente Živilstva in prehrane - .pdf (sprejeto na Senatu Oddelka za živilstvo, 14. 12. 2015)
Predloga za izdelavo diplomskega seminarja
Obrazec za spremljanje evidence diplomskega dela  - .doc

ŽIVILSTVO, PREHRANA, 2. stopnja

Navodila za izvedbo magistrskega dela za študente Živilstva in študente Prehrane - .pdf (zadnja sprememba 4. 12. 2018)
Predloga za izdelavo magistrskega dela (primer 2. stopnja Živilstvo)

 Več

 

Strokovna praksa

Delovna praksa študenta pomeni njegovo vključitev v proizvodni proces živilskih podjetij, prehranskih obratov, v procesno in končno kontrolo kakovosti živil/hrane, v restavracijah, hotelih, zdraviliščih, bolnišnicah, šolah, v distribucijskih in trgovskih centrih za prodajo hrane in drugih podjetjih/inštitucijah, ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi z živilstvom in prehrano.

Obseg in opravljanje strokovne prakse:

-        Strokovna praksa za študente vpisane v 3.l. študija Živilstvo in prehrana do vključno š.l. 2020/21 obsega 3 KT, opravljena naj bo v 1 delu (75 ur+5 ur).

-        Strokovna praksa za študente vpisane v 3.l. študija Živilstvo in prehrana od š.l. 2021/22 naprej obsega 6 KT, opravljena je lahko v enem podjetju (150 ur+10 ur) ali v dveh (2x (75 ur+5 ur)).  Študent strokovno prakso lahko opravi v 2. ali 3. letniku študija Živilstvo in prehrana, vendar bo v e-indeks vpisana v 3. letniku.

Študent si poišče živilsko podjetje, bolnišnico, šolo, vzgojno varstveni zavod, inšpekcijske službe, laboratorij, zavod,… v katerem je osnovna dejavnost vezana na živilstvo ali prehrano in se dogovori za opravljanje strokovne prakse. V tajništvo Oddelka za živilstvo () pošlje svoje podatke in podatke podjetja, v katerem se je dogovoril za opravljanje strokovne prakse, ime podpisnika pogodbe in mentorja v podjetju ter predvideno enoto in termin opravljanja strokovne prakse vsaj en teden pred začetkom dela. V tajništvu pripravijo pogodbo in ostale dokumente in jih po podpisu dekana pošljejo v podjetje. Študent si na fakulteti poišče mentorja, ki pokriva področje, kjer bo opravljal strokovno prakso in se z njim dogovori, kakšno poročilo oz. dnevnik bo napisal. Študent ima v podjetju delovnega mentorja, ki skrbi za ustrezno strokovnost prakse. Študent napiše dnevnik o opravljeni praksi, ki ga potrdita mentor v podjetju in mentor učitelj. Dnevnik mora biti napisan v skladu z Navodili za pisanje dnevnika in Navodili za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti.

Navodila za pisanje in oddajo Dnevnika strokovne prakse za študente Živilstva in prehrane:

·       Študent Dnevnik strokovne prakse piše v Predlogo za strokovno prakso

·       Dnevnik strokovne prakse naj obsega 15-20 strani besedila (vključno z morebitnimi slikami in preglednicami) z viri in naj bo napisan po navodilih za oblikovanje, ki veljajo na Biotehniški fakulteti (.pdf).

·       Dnevnik strokovne prakse študent najprej odda v pregled delovnemu mentorju v podjetju, in le-ta mu s podpisom in žigom potrdi primernost opisa ter časovno izvedbo (v primeru digitalnega podpisa, žig ni potreben).

·       Dnevnik strokovne prakse nato študent odda mentorju – učitelju, ki sodeluje na študijskem programu Živilstvo in prehrana; le-ta mu z digitalnim podpisom potrdi ustreznost Dnevnika strokovne prakse.

·       Študent nato podpisan Dnevnik strokovne prakse v pdf-obliki pošlje v Referat za študij živilstva in prehrane () in se v ŠIS-u prijavi na razpisani izpitni rok za vnos opravljene obveznosti v e-indeks.

 

Koristne povezave

Spletna učilnica Moodle

VIS

Informacije za vpis

Mednarodna dejavnost

Karierni center

Društvo študentov živilstva in prehrane

Knjižnica oddelka

Študentske strani

Športne aktivnosti

Pravilniki

 

na vrh strani