Številka pogodbe:

V4-2017

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

112.500,00 €

Vrednost projekta skupaj:

180.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Humar Miha