Petek, 30. septembra 2022, ob 9.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Urban Vodopivc

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Povezava med plemensko vrednostjo krav za mlečnost in klavno kakovostjo sinov pri lisastem govedu

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc , predsednik; doc. dr. Silvester Žgur, mentor; asist. dr. Jakob Leskovec, somentor; doc. dr. Špela Malovrh, recenzentka