Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Začetki oddelka segajo v leto 1975, ko se je Raziskovalna postaja Rodica preoblikovala v Živinorejski oddelek Biotehniške fakultete, leta 1978 v VTOZD za živinorejo, leta 1993 pa je oddelek dobil današnje ime - Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete. Njegova organizacijska shema se je od ustanovitve spreminjala, a v osnovi ostaja podobna.

Današnja organizacijska shema Oddelka za zootehniko (.pdf)

Razporeditev stavb, predavalnic in drugih prostorov (.pdf)

Več o oddelku in njegovi zgodovini lahko preberete v prispevku (.pdf), objavljenem v Zborniku ob 150-letnici ustanovitve osnovne šole v Domžalah - Šolstvo v domžalski občini, 2014.

facebook oddelka

Vsebine raziskovalnega dela na Oddelku za zootehniko

Research work 2021

Research fields keywords2

Research fields keywords1

Research fields keywords3Research fields keywords4