Torek, 19. septembra 2023, ob 11.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maja Čemažar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Pomen izobraževanja in vseživljenjskega učenja za trajnostni razvoj podeželja

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent