Petek, 29. septembra 2023, ob 7.30 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Marko Cerkovnik

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI):  Izzivi digitalizacije in družbenih zahtev za živinorejo Evropske unije

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; prof. dr. Emil Erjavec, mentor; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka