Petek, 29. septembra 2023, ob 8.15 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Anja Drev

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Trendi pri gradnji in opremljanju hlevov za krave dojilje

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka