Petek, 29. septembra 2023, ob 9.45 v predavalnici Ro-4 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Eva Skube

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Vpliv okoljske temperature na prenatalno rast pri govedu

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Silvester Žgur, mentor; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, recenzent