Petek, 13. oktobra 2023, ob 15.30 v sejni sobi Oddelka za živilstvo

Kandidatka: Larissa Muzica

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Ekonomika naravnih virov):  Trajnostno delovanje podjetij in zaveze k poročanju

Člani komisije: izr. prof. dr. Luka Juvančič, predsednik; prof. dr. Barbara Čater, mentorica; prof. dr. Emil Erjavec, recenzent