Sreda, 18. oktobra 2023, ob 13.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Gregor Šen

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Vpliv dodajanja taninov v krmni obrok koz na mlečnost in koagulacijsko sposobnost kozjega mleka

Člani komisije: izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič, predsednica; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; doc. dr. Primož Treven, somentor; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, recenzent