387324512_694654955880272_1645131822981268585_n.jpg

Predstavniki Oddelka za agronomijo v TMS (Foto: sodelavci BF UL).

V četrtek, 12. oktobra smo pripravili dve delavnici. Prvo z naslovom »Kako vemo, da je sadje dobro?« so pripravili kolegi iz Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo BF UL. Predstavljali so meritve, ki določajo zrelost in kakovost sadja. Izvedli so degustacijo različnih sort jabolk in rezultate primerjali z izmerjenimi parametri, ki opisujejo njihovo kakovost: barvo, vsebnostjo sladkorjev, trdoto.

kolaž.jpg

Delavnica Oddelka za agronomijo (Foto: sodelavci BF UL).

Drugo delavnico z naslovom »Kam kaže srce – fiziološke meritve v biologiji« so pripravili sodelavci iz Katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo Oddelka za biologijo BF UL. Učenci sp spoznali meritve električne in mehanske aktivnosti srca. Določili so frekvenco utripa in srčno os ter naredili optično meritev nasičenosti krvi s kisikom.

bio (fotka TMS).jpg

Delavnica Oddelka za biologijo (Foto: vir Tehniški muzej Slovenije).

V petek, 13. oktobra smo se predstavljali s tremi različnimi aktivnostmi. Prvo delavnico z naslovom »Kakšne izzive predstavlja za vodno bilanco rastlin spreminjajoče podnebje?« so pripravili sodelavci iz Katedre za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko Oddelka za agronomijo BF UL. Učencem so predstavili, kako anatomske in fiziološke prilagoditve kopenskim rastlinam omogočajo učinkovit sprejem vode iz tal, transport v nadzemne dele in omejevanje njenih izgub iz listov. Spreminjajoče okoljske razmere, predvsem atmosferska suša, h kateri prispeva globalno segrevanje, rastline postavljajo pred izziv, kako ohraniti hidravlično funkcijo. Ob predstavitvi so bile prikazane meritve vodnega statusa rastlin ter meritve toka vode po steblu/deblu.

agr-2(fotka TMS).jpg

Delavnica Oddelka za agronomijo (Foto: vir Tehniški muzej Slovenije).

Drugo delavnico z naslovom »Kaj je DNA in kaj so geni?« so pripravili kolegi iz Katedre za mikrobno ekologijo in fiziologijo Oddelka za mikrobiologijo BF UL. Učencem je bila predstavljena DNA – molekula, ki nosi genetske informacije v živih bitjih. Je nosilec navodil za razvoj, delovanje, rast in razmnoževanje vseh znanih organizmov in številnih virusov. V predstavitvi so se učenci spoznali s funkcijo in zgradbo DNA, ter sami izolirali DNA iz jagod ali drugega biološkega materiala (slina).

385404523_358719033495834_2191229298337800871_n.jpg

387508122_1726542511195993_7953744796474436515_n.jpg

Delavnica Oddelka za mikrobiologijo (Foto: sodelavci BF UL).

Tretja aktivnost pa je bila »Predstavitev Slovenskih avtohtonih pasem domačih živali«, ki so jo izvedli sodelavci iz Katedre za znanosti o rejah živali Oddelka za zootehniko BF UL. Sodelavke iz Javne službe nalog genske banke v živinoreji so predstavile avtohtone pasme domačih in njihovo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Posebno pozornost so namenili mlajšim otrokom, ki so lahko s pomočjo slikovnega gradiva in tematskih iger spoznali avtohtone pasme. Predstavili so tudi slovensko ark mrežo, ki združuje kmetije, kjer si lahko te pasme tudi ogledajo.

20231013_103346.jpg

20231013_094003.jpg

20231013_101907.jpg

Delavnica Oddelka za zootehniko (Foto: sodelavci BF UL).