Četrtek, 23. novembra 2023, ob 12.45 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Živa Hernaus

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Uporabnost termografije kot kazalnika agresivnosti pri delovnih psih

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent