Sreda, 6. decembra 2023, ob 14.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Ksenja Pernišek

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Pomen dobrega upravljanja pri vzreji plemenskih telic

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent