Torek, 19. decembra 2023, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Tatjana Gostinčar

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Programi ohranjanja lokalnih pasem kokoši v Evropi

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent