Četrtek, 25. januarja 2024, ob 14.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Boštjan Zajec

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Povezave med kondicijo krav in rastjo telet pri šarole in limuzin pasmi

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; doc. dr. Silvester Žgur, mentor; asist. dr. Mojca Voljč, somentorica; prof. dr. Janez Salobir, recenzent