Sreda, 14. februarja 2024, ob 10.45 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Špela Zagožen

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih):  Analiza nebaterijskih sistemov uhlevitev kokoši nesnic v Sloveniji

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; doc. dr. Dušanka Jordan, somentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka