Petek, 16. februarja 2024, ob 13.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Nika Šuler

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih):  Prebavljivost beljakovin in maščob krme z veliko ali majhno vsebnostjo maščob pri vitki in debeli liniji miši

Člani komisije: izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, predsednik; prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; prof. dr. Simon Horvat, recenzent