Jesenkove nagrade v letu 2024

Jesenkove nagrade so najvišja priznanja za pedagoške, raziskovalne in strokovne dosežke ter za gospodarski in splošni družbeni napredek na področju biotehniških ved v Sloveniji.

 

PROGRAM DOGODKA najdete nižje na spletni strani.

NEPOSREDNI PRENOS DOGODKA LAHKO SPREMLJATE TUKAJ:

 

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo za leto 2023 bo prejela prof. dr. Nina Gunde-Cimerman

Jesenkova nagrada za življenjsko delo se podeli enemu posamezniku, ki je zaposlen na fakulteti ali sodeluje oziroma je sodeloval pri pedagoškem ali znanstvenem raziskovalnem delu fakultete za njegovo življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela in sodelovanja pri upravljanju fakultete.

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija za leto 2023 bo prejel dr. Rožle Repič

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta doktorskega študija se podeli vsako leto enemu posamezniku, ki je v preteklem koledarskem letu pridobil znanstveni naziv doktor znanosti ter je v času doktorskega študija v soavtorstvu objavil vsaj tri znanstvene članke s faktorjem vpliva in je bil vsaj pri dveh člankih prvi avtor.

Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko magistrskega študija v letu 2023 bo prejela Jerica Kobal, magistrica študijskega programa 2. stopnje Krajinska arhitektura

Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta magistrskega študija se podeli vsako leto enemu posamezniku, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj (v povprečje ocena diplomskega dela ni vključena), in sicer v obdobju trajanja celotnega študija (1. in 2. stopnja skupaj). 

 

Program podelitve Jesenkovih nagrad v letu 2024 za preteklo leto

Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani

14.3.2024

12.00-14.00

UVODNI POZDRAV

prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

SLAVNOSTNI GOVORNIK

doc. dr. Žiga Malek, krajinski arhitekt, predavatelj, okoljski znanstvenik

PODELITEV JESENKOVIH NAGRAD

prof. dr. Andrej Bončina, prodekan za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani: Obrazložitev postopka izbora Jesenkovih nagrajencev

prof. dr. Nina Gunde-Cimerman, prejemnica Jesenkove nagrade za življenjsko delo v letu 2024

dr. Rožle Repič, prejemnik Jesenkove nagrade za najboljšega diplomanta doktorskega študija v letu 2024

Jerica Kobal, mag. inženirka krajinske arhitekture, prejemnica Jesenkove nagrade za najboljšo diplomantko magistrskega študija v letu 2024

PODELITEV PRIZNANJ FAKULTETE

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini iz BF (pedagoški in raziskovalci)

prof. dr. Metka Hudina s Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo

prof. dr. Milan Šernek s Katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje Oddelka za lesarstvo

prof. dr. Tatjana Pirman s Katedre za prehrano Oddelka za zootehniko

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini iz BF (nepedagoški)

Nives Turk, samostojna strokovna sodelavka Oddelka za mikrobiologijo

Barbka Slemenik, samostojna strokovna sodelavka Oddelka za živilstvo in Knjižnice ter INDOK Oddelka za živilstvo

Priznanje fakultete posamezniku izven BF

Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji

dr. Sebastjan Filip - Pekarna Pečjak d.o.o.

Priznanje fakultete najboljšemu študentu posameznega študijskega programa fakultete 1. in 2. stopnje

Nina Pečarič, 1. stopnja - študijski program Kmetijstvo - agronomija in hortikultura

Domen Frece, 1. stopnja – študijski program Gozdarstvo

Matic Jančar, 1. stopnja - študijski program Lesarsko inženirstvo

Živa Hernaus, 1. stopnja - študijski program Kmetijstvo - Živinoreja

Mitja Denac, 1. stopnja - študijski program Biologija

Tea Dular, 1. stopnja - študijski program Biotehnologija

Jaka Križaj, 1. stopnja - študijski program Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Manca Kolić, 1. stopnja - študijski program Kmetijstvo – agronomija

Jan Strniša, 1. stopnja - študijski program Kmetijstvo – zootehnika

Neja Zalaznik, 1. stopnja - študijski program Krajinska arhitektura

Maks Brus, 1. stopnja - študijski program Lesarstvo

Veronika Plut, 1. stopnja - študijski program Mikrobiologija

Neža Gregorčič, 1. stopnja - študijski program Živilstvo in prehrana

Tomaž Horvat, 1. stopnja - študijski program Živilstvo in prehrana

Eva Zabret, 1. stopnja - študijski program Živilstvo in prehrana

Kaja Komprej Grosar, 2. stopnja – magistrski študijski program Agronomija

Katarina Pegan, 2. stopnja – magistrski študijski program Biološko izobraževanje

Primož Fabjan, 2. stopnja – magistrski študijski program Biotehnologija

Marija Kravanja, 2. stopnja – magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta 

Neža Leben, 2. stopnja – magistrski študijski program Ekonomika naravnih virov

Luka Jemec, 2. stopnja – magistrski študijski program Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Anže Švajger, 2. stopnja – magistrski študijski program Hortikultura 

Jerica Kobal, 2. stopnja – magistrski študijski program Krajinska arhitektura 

Martin Capuder, 2. stopnja – magistrski študijski program Lesarstvo

Sara Petrin, 2. stopnja – magistrski študijski program Mikrobiologija 

Neža Praček, 2. stopnja – magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija

Neža Fras, 2. stopnja – magistrski študijski program Prehrana 

Urška Hostnik, 2. stopnja – magistrski študijski program Znanost o živalih 

Belmin Lisičić, 2. stopnja – magistrski študijski program Živilstvo 

ZAHVALA

prof. dr. Nina Gunde-Cimerman, Jesenkova nagrajenka za življenjsko delo se zahvali v imenu Jesenkovih nagrajencev in prejemnikov Priznanj fakultete

ZAKLJUČEK

prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

 

Predviden zaključek Jesenkovih nagrad v letu 2024 je ob 14.00.

Vabljeni!