Sreda, 27. marca 2024, ob 11.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Jana Krajnc

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Prebavljivost železa pri laboratorijskih miših v pogojih pomanjkanja železa

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; doc. dr. Alenka Levart, somentorica; prof. dr. Janez Salobir, recenzent