Petek, 29. februar 2024, ob 8.30  v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Sara Šinkovec

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Poklicne in z delom povezane bolezni perutninarjev

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; izr. prof. dr. Luka Juvančič, recenzent