Petek, 29. marca 2024, ob 9.15 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Katarina Košnjek

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Hranilna vrednost travne silaže in njena primernost za prehrano krav molznic na nekaterih kmetijah v Sloveniji

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, recenzent