Četrtek, 11. aprila 2024, ob 11.30  v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Hana Habe Langenvalter

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Metode ocenjevanja bolečine pri rejnih  in družnih živalih

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; izr. prof. dr. Vida Rezar, recenzentka