Anketa je dostopna na naslovu: https://1ka.arnes.si/AI-RI

Na UL Pedagoški fakulteti smo v okviru projekta Erasmus+ Integrity pripravili Kompetenčni profil za učenje in poučevanje raziskovalne integritete (https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/176), ki smo ga v letu 2023 tudi preverili med študenti Univerze v Ljubljani (https://doi.org/10.26529/cepsj.1618).

V nadaljnji raziskavi želimo kompetenčni profil nadgraditi z vsebinami in izzivi, ki jih je na področje raziskovalne integritete v zadnjem letu prinesla umetna inteligenca.

Z anketnim vprašalnikom zato želimo pridobiti stališča študentov, visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev na Univerzi v Ljubljani do:

- uporabe orodij umetne inteligence pri študiju, pedagoškem delu in raziskovalnem delu;

- vpliva, ki ga imajo orodja umetne inteligence na raziskovalno integriteto.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo okoli 15 minut.

Rezultati raziskave bodo podani kumulativno.

Hvala za vaše sodelovanje!

izr. prof. dr. Jurij Selan (UL Pedagoška fakulteta) in Mira Metljak (UL Fakulteta za šport)