Petek, 19. aprila 2024, ob 13.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Silvester Kobal

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Uporaba kokoši lahkega tipa po koncu proizvodnega obdobja

Člani komisije: prof. dr. Tatjana Pirman, predsednica; doc. dr. Dušan Terčič, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent