zlati_red.png
(Vir fotografije: STA)

Republika Slovenija si je ob osamosvojitvi postavila dva ključna zunanjepolitična cilja: biti del zavezništva NATO in Evropske unije. Pri izpolnjevanju teh ciljev je sodelovalo mnogo predanih posameznic in posameznikov ter ustanov, ki jim država in njeni ljudje ob 20. obletnici uspešne izpolnitve teh ciljev izražajo hvaležnost in spoštovanje za odlično opravljeno delo ter državniško in državotvorno držo.

Med njimi je Ožja pogajalska skupina za pristop Republike Slovenije k Evropski uniji, ki je bila ustanovljena leta 1998 s ciljem zastopati Republiko Slovenijo v pogajanjih z Evropsko komisijo. Delovala je usklajeno s strokovno podporo Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve. Bila je osrednja in najpomembnejša nacionalna skupina, prek katere so se oblikovala stališča Republike Slovenije v pogajanjih, ki so se nato predstavljala v ustreznih postopkih v evropskih ustanovah. Ožja pogajalska skupina je bila vrh razvejane skupine organov in posameznikov z različnih ministrstev Vlade Republike Slovenije pa tudi drugih vej oblasti, njen pomembni del pa so bili tudi predstavniki civilne družbe, ki so predano delali za oblikovanje stališč in zastopanje strateških sektorskih interesov Slovenije v pogajanjih za članstvo v Evropski uniji.

Pogajalska skupina je vzpostavila učinkovit sistem sodelovanja med različnimi partnerji v Sloveniji, kar je omogočalo hitro odzivnost, preglednost in vključenost vseh udeleženih v postopke pogajanj. V pogajanjih je bila verodostojen partner evropskim ustanovam. Način delovanja skupine je prispeval k utrjevanju ugleda Republike Slovenije kot mlade, ustvarjalne in zanesljive demokracije, verodostojne pogajalke in tvorne partnerice, zavezane evropskim vrednotam in skupni evropski prihodnosti. Ožja pogajalska skupina je bila ključna za uspešno zastopanje naših strateških interesov v pristopnih pogajanjih.

Republika Slovenija ob 20-letnici članstva v Evropski uniji z zlatim redom za zasluge izraža priznanje in spoštovanje članicam in članom Ožje pogajalske skupine za ključen in neprecenljiv prispevek k uspešnemu zaključku pogajanj in pristopu k evropski družini, s čimer je država uspešno izpolnila enega od svojih ključnih zunanjepolitičnih ciljev.

(Povzeto po: predsednica-slo.si)