Petek, 17. maja 2024, ob 14.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Melita Zorman

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Vpliv zorenja na nekatere lastnosti mesa bikov lisaste pasme

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Silvester Žgur, mentor; asist. dr. Mojca Voljč, somentorica; prof. dr. Janez Salobir, recenzent