Petek, 17. maja 2024, ob 14.45 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Janja Adamič

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Težave kmetij zaradi sobivanja s prostoživečimi živalmi

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, recenzent