Sreda, 12. junija 2024, ob 9.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Tilen Grebenc

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Sestava in oksidativna stabilnost krme za pse

Člani komisije: doc. dr. Mojca Simčič, predsednica; prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; doc. dr. Alenka Levart, somentorica; prof. dr. Janez Salobir, recenzent