Četrtek, 13. junija 2024, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Ajda Mrak

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Vpliv prehranskega in vročinskega stresa na oksidativni status in kakovost piščančjega mesa

Člani komisije: izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, predsednik; izr. prof. dr. Vida Rezar, mentorica; doc. dr. Dušan Terčič, recenzent