Področje uporabe:

Molekularne analize

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Genetski laboratorij, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Gensko izražanje, genotipizacija, analiza procesiranja RNA

Cenik za uporabo

Strošek uporabe genetskega analizatorja je 23 € / uro; strošek dela operaterja (če je potreben) 9,75 €/h