Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Genetski laboratorij, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Omogoča vnos heterolognih makromolekul v celice in zarodke, mikrodisekcijo zarodkov, ultrazvočno izolacijo posameznih celic

Cenik za uporabo

po dogovoru