Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Detekcija in kvantifikacija nukleinskih kislin s PCR v realnem času, analiza sestave amplikonov HRM (high resolution melt analysis)

Cenik za uporabo

5,13 €/h za izučenega uporabnika; strošek dela operaterja 9,75 €/h (kadar je potreben)

1_CFX96 TOUCH